نشست ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک با مدیر مجتمع های اقامتی و بوم گردی ثنا کاشان

نشست ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک با مدیر مجتمع های اقامتی و بوم گردی ثنا کاشان به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری شهرداری اراک و خصوصا پروژه پارک جنگلی شهید باهنر صبح امروز در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک برگزار گردید.

در این جلسه سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان به ارائه توضیحاتی در زمینه پروژه های سرمایه گذاری شهرداری اراک پرداخت.
وی همچنین با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در شهر اراک گفت: پروژه پارک جنگلی شهید باهنر یکی از طرح های عظیم از لحاظ گردشگری بوده که دارای شرایط بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاران می باشد.
همچنین در ادامه این نشست به همراه سرمایه گذار از پارک جنگلی شهید باهنر به صورت میدانی بازدید به عمل آمد.

Scroll to Top