• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • jquery slider
  • 7
1 2 3 4 5 6 7 8
jquery carousel slider by WOWSlider.com v8.8

آتنا بوالحسنی

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک

توسعه اقتصادی، هدف اصلی هر کشور در جهت بهبود زندگی مردم می باشد و در این راستا توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای پویا از الزامات اصلی محسوب می شود.

از آنجا که شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی مسئول حاکمیت اقتصاد شهری هستند و وظیفه خدمت رسانی به شهروندان برای تأمین مطالبات شهروندی و پس از آن تلاش برای دستیابی به شهری توسعه یافته را دارند، نیل به این هدف مستلزم دستیابی به منبع درآمد پایدار و جدید می باشد که یکی از مهمترین ابزارهای آن، تقویت سرمایه پذیری و جذب سرمایه گذار برای انجام پروژه های مختلف شهری می باشد تا بتوان به طور مطلوب به توسعه پایدار دست یافت و کیفیت زندگی را بهبود بخشید. لذا شهرداری اراک عزم راسخ دارد تا با مشارکت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری گامهای مؤثری در جهت رشد و آبادانی شهر اراک بردارد.

تمرکز بیش از حد جمعیت کشور در شهرها و افزایش نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به جمعیت ملی و اختصاص درصد بالایی از ارزش افزوده و اشتغال کشور در اقتصاد شهرها ، نشان از جایگاه رو به افزایش اقتصاد شهری در کشور دارد.
ارتقای سطح انتظارات مردم از شهرداریها، گسترش دامنه فعالیت دولتهای شهری و محلی و تشدید مشکلات ناشی از افزایش جمعیت شهری مثل بیکاری ، حاشیه نشینی ، آلودگی های زیست محیطی ، کمبود مسکن ، معضلات ترافیکی و معضلات اجتماعی و اقتصادی ، نیاز به گسترش منابع مالی شهرداری ها را ضروری می نماید.
لذا سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک با تمرکز بر روی نقاط قوت شهر اقدام به تعریف 85 فرصت سرمایه گذاری نموده تا با مشارکت بخش خصوصی و اجرای پروژه ها شاهد عرضه کالا و خدمات مناسب به شهروندان باشد.

آخرین خبرها