سید فرامرز مهاجرانی: با برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرداری اراک گام های بلندی برای ایجاد رونق اقتصادی در شهر اراک برداشته خواهد شد

سید فرامرز مهاجرانی: با برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرداری اراک گام های بلندی برای ایجاد رونق اقتصادی در شهر اراک برداشته خواهد شد
 سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اراک در خصوص تاثیر برگزاری این همایش گفت:
 قطعا با برگزاری نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری نقش موثری در معرفی ظرفیت های اقتصادی، صنعتی و گردشگری کلانشهر اراک و حتی استان برای جذب سرمایه گذار فراهم خواهد شد و موجب می شود گام های بلندی برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه برداشته شود.
 با توجه به عزم جمعی استان و حمایت های همه جانبه شهردار کلانشهر اراک مبنی بر برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در آینده نزدیک، استاندار محترم مرکزی بعنوان رئیس شورای سیاستگذاری و شهردار محترم به عنوان رییس ستاد راهبردی همایش قبول مسئولیت فرمودند
 ما به دنبال ارائه بسته سرمایه گذاری هستیم و بخشی از طرح های نیمه تمام که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد ؛ در این همایش به منظور جذب سرمایه گذاران علاقه مند معرفی خواهند شد.
در حدود ۲۰ فرصت سرمایه گذاری در کلانشهر اراک توسط جلسات مکرر با کمیته صنعت، گردشگری و بین الملل همایش، مشخص شده و امیدواریم بتوانیم خدمات شایانی را برای مردم شریف اراک به ارمغان ارائه دهیم.
Scroll to Top