جلسه کارشناسی بررسی وضعیت پروژه های سرمایه گذاری که با حضور مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری، نوری مشاور شهردار و به ریاست دکتر جعفر پور سرپرست شهرداری اراک برگزار گردید،

در جلسه کارشناسی بررسی وضعیت پروژه های سرمایه گذاری که با حضور مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری، نوری مشاور شهردار و به ریاست دکتر جعفر پور سرپرست شهرداری اراک برگزار گردید، مطرح شد
اجرای پروژه های سرمایه گذاری در بخش گردشگری و تفریحی?به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، صبح امروز جمعه مورخ ۲۹ مرداد ماه، جلسه کارشناسی در خصوص پروژه های سرمایه گذاری، امکانات و پتانسیل های سرمایه گذاری شهر اراک برگزار شد.?طی این جلسه، ابتدا در خصوص پروژه هایی که سبب نشاط شهری و افزایش سرانه های تفریحی، گردشگری و رفاهی می شوند بحث و تبادل نظر شد و در ادامه محور گفتگوها در خصوص پروژه هایی که عمدتا بُعد اقتصادی و مالی دارند مطرح شد.

?مهمترین مشکل اجرای پروژه های پیشنهادی در جلسه، عدم مالکیت اراضی شهرداری جهت عملیاتی شدن پروژه های تفریحی گردشگری عنوان شد که در انتها مقرر شد: یکی بحث ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران انجام و پیگیری های لازم با استاندار مرکزی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط برای تحویل اراضی به شهرداری انجام شود و در بعد اقتصادی نیز مقرر شد نسبت به تهیه سند و صدور پروانه اقدام شود.

Scroll to Top