تعامل بیشتر مجموعه شهرداری با پلیس راهور در راستای اجرای پروژه های شهری

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص نشست با سرهنگ حسینی رییس پلیس راهور استان مرکزی؛ اظهار داشت: تعاملات و هم اندیشی در راستای اجرای پروژه های مشارکتی بسیار حایز اهمیت است، در همین راستا به صورت ویژه در ارتباط با پروژه هوشمند سازی حمل و نقل شهری و همچنین راهکارهای اجرای طرح های سرمایه گذاری با حداقل تداخل در امورات ترافیکی بررسی و مقرر گردید با هم افزایی بیشتر و استفاده از زیرساخت های موجود در شهر و در مرحله پیش امکان سنجی طرح های مد نظر هم اندیشی و تعاملات مثمر ثمر صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری های پیشین صورت گرفته از سوی پلیس راهور استان مرکزی و شهرستان اراک در اجرای پروژه های سرمایه گذاری  مشارکتی ستودنی و قابل تقدیر است که ادامه دار خواهد بود .

 

Scroll to Top