با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و اعضای شورای سرمایه گذاری شهرداری برگزار شد.

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و اعضای شورای سرمایه گذاری شهرداری برگزار شد.
??نشست مشترک رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با دکتر کریمی شهردار اراک

?به گزارش روابط عمومی سازمان سزمایه گذاری ،نشست مشترک ناصر بیگی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با دکتر کریمی شهردار اراک با حضور نوازنی مدیر کل دفتر فنی استانداری مرکزی، قربانی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، عین القضاتی رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، خسروانی سخنگوی شورای اسلامی شهر، مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و اعضای شورای سرمایه گذاری شهرداری اراک، به منظور افزایش تعامل کاری در زمینه های سرمایه گذاری، نوآوری و برگزاری استارتاپ ها در حوزه های مختلف مدیریت شهری به نحوی که به نفع شهر و شهروندان باشد.

Scroll to Top