فراخوان کارخانه تولید قطعات بتنی

کارخانه تولید قطعات بتنی احداث سوله به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و تجهیز یک خط تولید تمام اتوماتیک تولید قطعات بتنی با ظرفیت ۱۲۰۰ عدد در روز ( زمین به مساحت ۴۶۰۰۰ مترمربع و یک دستگاه تولید قطعات بتنی با ظرفیت ۱۲۰۰ عدد در روز به عنوان آورده شهرداری ) ریال۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مدل BLOT با دوره مشارکت ۵ ساله

Scroll to Top