فراخوان ها

آگهی فراخوان شناسایی جذب سرمایه گذار تابلوهای تبلیغاتی

  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به انجام پروژه ذیل در قالب سرمایه گذاری و مشارکت از طریق برگزاری فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح با مناسب ترین پیشنهاد اقدام نماید.   عنوان فراخوان و مبلغ تضمین:  احداث و بهره برداری ۸۰ سازه تبلیغاتی در سطح …

آگهی فراخوان شناسایی جذب سرمایه گذار تابلوهای تبلیغاتی ادامه »

Scroll to Top