کارخانه تولید قطعات بتنی احداث سوله به مساحت 1000 مترمربع و تجهیز یک خط تولید تمام اتوماتیک تولید قطعات بتنی با ظرفیت 1200 عدد در روز ( زمین به مساحت 46000 مترمربع و یک دستگاه تولید قطعات بتنی با ظرفیت 1200 عدد در روز به عنوان آورده شهرداری ) ریال50،000،000،000 مدل BLOT با دوره مشارکت 5 ساله