فراخوان احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر

عنوان فراخوان و مبلغ تضمین  احداث و بهره برداری ۱۰عدد سرویس بهداشتی در سطح شهر  با برآوردی بالغ بر  ۱۱،۸۰۵،۶۵۰،۰۰۰ریال- مبلغ تضمین :۵۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال  (شماره فرخوان سرمایه گذاری۶-۷-۹۹ ف.س.س)

Scroll to Top