فراخوان اجرای طرح تفکیک از مبدأ پسماند خشک شهر اراک با استفاده از نرم افزار وفراخوان ساخت و بهره برداری از ۳بازارچه میوه و تره بار

Scroll to Top