شناسایی املاک مستعد سرمایه گذاری و مذاکره با مالکین در دستور کار سازمان

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ، ضمن اشاره به اینکه مطالعات اولیه در خصوص شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری و تعریف پروژه های مربوطه از مباحث مهم سازمان است، بیان داشت: به عنوان مثال در خصوص بازار طلا و ارز، ارتباط ما بین و سایر موارد مرتبط مد نظر می باشد که پیشنهاد احداث مجتمعی تحت عنوان گلد کالری بررسی اولیه شامل امکان سنجی، مکان یایی و تدوین طرح و برآورد نهایی و همچنین مذاکره و تعامل با صاحبین امر، مالکین و  نهایتا جلب نظر سرمایه گذاران را به همراه دارد.

لازم به ذکر است که مطالعات و رایزنی های لازم در این خصوص در سازمان در حال پی گیری و انجام می باشد.

Scroll to Top