رفع موانع احداث بازرچه میوه و تره بار در کوی پردیس و خیابان جهانگیری

بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص برگزاری فراخوان احداث بازارچه میوه وتره بار، عنوان کرد:در جلسه ای که با حضور معاونین مالی، اقتصادی و خدمات شهری، رییس اتاق اصناف استان، مدیریت سامان دهی مشاغل شهری برگزار شد، مقرر گردید نسبت به برگزاری مجدد آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه میوه و تره بار در کوی پردیس و خیابان جهانگیری اقدام شود.

وی افزود: آسیب شناسی شیوه های گذشته جهت جذب سرمایه گذار، بررسی شرایط کنونی، رفع موانع و همچنین تسهیل در روند اجرای پروژه از مهم ترین فعالیت های در دست اقدام است.

 

Scroll to Top