جلسه بررسی مسایل و مشکلات مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب

در جلسه ای با حضور ستوده نیا معاون شهرسازی و معماری، زندوکیلی شهردار منطقه دو ، مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و جمعی از کارشناسان شهرسازی شهرداری اراک،مسایل و مشکلات پروژه تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب بررسی شد.

Scroll to Top