درباره ما

معرفی و اهداف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
با تغییر راهبرد شهرداری ها از انجام صرف امور خدمات شهری به حوزه های فرهنگی هنری و فناوری های نوین ، تلاش در جهت سرمایه گذاری و ایجاد درآمد پایدار بسیار ضروری است، در همین راستا لزوم مشارکت موثر مردم در تحقق پیشرفت و توسعه شهری و تحقق اهداف متناسب با برنامه های کارشناسان و پژوهشگران حوزه های اجتماعی اقتصادی ، برگزیده ترین راه ایجاد سرعت در توسعه و رونق همچنین جلب سرمایه و سرمایه گذاری موثر است.
از آنجا که سرمایه گذاری در حوزه های مدیریت شهری همزمان با اصلاح نظام مدیریتی ، تبادل تجربیات اقتصادی و انتقال دانش نوین، تکنولوژی روز را به همراه خواهد داشت شهرداری کلانشهر اراک مصم است با مشارکت اقشار مختلف در امر توسعه ، نوسازی و ایجاد فضاهای عملکردی گوناگون منطبق با معیارها و اصول شهرسازی نوین گام بردارد.
شایان ذکر است سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک با هدف تهیه و اجرای مطالعات توسعه سرمایه گذاری شهر همچنین امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری، شیوه های مختلف مشارکتی و تامین مالی در چارچوب برنامه راهبردی – عملیاتی توسعه شهر و شهرداری ایجاد شده است.
این سازمان از طریق بازاریابی و برند سازی به منظور رقابت با سایر شهرها همچنین تدوین و مستند سازی فرآیند سرمایه گذاری و اطلاع رسانی عمومی، ایجاد بانک اطلاعات سرمایه گذاران و رتبه بندی آنها حضور در همایش ها و نمایشگاه های ملی، مدیریت تهیه و اجرای طرح های خصوصی سازی در شهرداری، استفاده از منابع و ابزار های مالی نوین از قبیل فاینانس ، یوزانس، خطوط اعتباری ، وام های بین المللی و وام های غیرقرضی( سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی) اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین ،جهت استفاده از شیوه های نوین جذب سرمایه گذار فعالیت می کند.
گفتنی است استفاده از ظرفیت موسسات پولی مالی و اعتباری مجاز صندوق توسعه سرمایه گذاری، شرکت های سهام پروژه ، بیمه ها، صندوق ها و بنگاه های سرمایه گذاری مورد تایید جهت توسعه اقتصاد شهر از دیگر وظایف سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک است.
این سازمان در راستای سهولت و سرعت در نحوه بکارگیری و جذب سرمایه های مردمی در انتظام بخشیدن به این بخش و ایجاد درآمدهای پایدار به منظور توسعه شهری با سیاست خودکفایی و جلب مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مرتفع نمودن موانع فعالیت می کند که به طبع از نعایم آن داشتن شهری زیبا و متناسب با پیشرفت های نوین است که خود رفاه و رضایت شهروندان و جلب و اعتلای صنعت توریسم را در پی خواهد داشت .


چارت سازمانی

Scroll to Top