حوزه کسب و کار

حوزه کسب و کار

 

۱- مراکز مالی و تالارهای بورس

۲- مراکز تخصصی کسب و کار و پردیس های نوآوری و فناوری

۳- مجموعه های تجاری 

۴- پردیس های تخصصی صنوف

۵- مجموعه های نمایشگاهی در مقیاسهای مختلف

۶- بازارچه های محله

 

Scroll to Top