جلسه مشترک با شرکت پاک چرخ ایرانیان ( بی دود ) در خصوص سرمایه گذاری در حوزه ایستگاه های دوچرخه

هم اکنون جلسه مشترک با شرکت پاک چرخ ایرانیان ( بی دود ) در خصوص سرمایه گذاری در حوزه ایستگاه های دوچرخه با حضور دکتر رضایی رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک و اسفندانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ، مرادی رئیس سازمان حمل و نقل بار مسافر به همراه کریمی سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری اراک

Scroll to Top