جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه بازسازی ترمینال مسافربری غدیر

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذای و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، خبر داد: با همکاری سازمان حمل و نقل و بار و مسافر، جذب سرمایه گذار جهت  بازسازی ترمینال مسافربری غدیر در دست اقدام است که با توجه به شرایط کنونی، ساماندهی ورود و خروج وسایل نقلیه ، ایجاد فضایی مناسب و در خور مسافران جهت اسکان و تسهیل زمان انتظار ضروری و مد نظر می باشد.

وی افزود: در همین راستا نیز بازدیدهای میدانی ازاین ترمینال ،واقع در میدان میدان بسیج انجام و تهیه طرح معماری و سازه پروژه به همراه برآورد مالی آن در حال تهیه می باشد.

Scroll to Top