جانمایی استراحتگاه بین راهی در پارک شهید باهنر

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در ارتباط با احداث استراحتگاه بین راهی در پارک جنگلی شهید باهنر اراک، گفت: این پارک در فاصله بسیار نزدیک به شهر اراک و در مسیر اتصال غرب و جنوب ایران به مرکز و شمال کشور قرار دارد لذا با توجه به تردد بالا و عبورمسافران گذری از این مسیر مقرر شد نسبت به ایجاد مجتمع رفاهی و استراحتگاه بین راهی اقدام گردد.

بوالحسنی افزود: جهت رفاه حال شهروندان و مسافرین عبوری از این مسیر استراحتگاه بین راهی با امکاناتی چون: رستوران، سرویس بهداشت، محل اسکان موقت و اقامتگاه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا با بررسی کلیه شرایط احداث پروژه مطابق با کاربری ها و زون های تعیین شده در طرح جامع پارک جنگلی شهید باهنر و با حضور سرمایه گذاران بازدید از محل و تعیین طرح مد نظر در حال انجام می باشد.

Scroll to Top