به زودی طرح هوشمند سازی حمل و نقل شهری در اراک به بهره برداری خواهد رسید

آتنا بوالحسنی رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در خصوص اجرای طرح هوشمند سازی حمل ونقل شهری، اظهار داشت: ارتقا سیستم حمل و نقل عمومی یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین اقدامات در راستای توسعه شهری می باشد چرا که در صورت وجود خلل در چنین سیستمی، کل ساختار شهر تحت تاثیر قرار می‌گیرد، در همین راستا پروژه ای شامل نصب دستگاه های پرداخت الکترونیکی، مانیتورینگ سیستم حمل و نقل در سطح ، به زودی به مرحله فراخوان عمومی خواهد رسید .

وی ادامه داد: استفاده از ابزارهای به روز و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای استفاده از آنها دو اهرم اصلی هوشمندسازی حمل و نقل شهری است که می بایست در فرآیند تهیه برنامه‌های شهری به خصوص برنامه‌های راهبردی مدنظر قرار گیرد.

بوالحسنی با اشاره به نقش اصلی شهرداری ها در ایجاد سیستم حمل ونقل شهری هوشمند، عنوان کرد: به طور کلی در سرویس حمل ونقل عمومی که با همکاری شهرداری ها اجرا می شود امکان ارائه خدمات یکپارچه آنلاین مانند نمایش تاکسی ها و خطوط، اتوبوس ها وایستگاه ها همچنین اطلاعات آنلاین پارکینگ های طبقاتی و حاشیه ای فراهم می گردد و مسافرین می توانند سریع ترین و ارزانترین سفر را مشاهده و انتخاب نمایند که با این سرویس امکان پرداخت هوشمند مبتنی بر حق اشتراک نیز فراهم خواهد بود.

Scroll to Top