برگزاری جلسه مشترک با شرکت سازه رهاورد دنا جهت سرمایه گذاری در پروژه های (پارک جنگلی شهید باهنر،منطقه نمونه گردشگری دره گردو واحداث پیاده راه و سایرپروژه های عمرانی با حضور خسروی معاون امورزیربنایی وحمل ونقل شهری اسفندانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی وکریمی سرپرست مهندسی وایمنی ترافیک شهرداری اراک و کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و لازم به ذکر است که بعد از اتمام جلسه از پروژه های پارک جنگلی شهید باهنر و دره گردو بازدید به عمل آوردند.