جلسه بررسی احداث پروژه مشارکتی تجاری اداری در میدان شهدابرگزار شد

مشارکت شهرداری در پروژه احداث مجتمع تجاری اداری واقع در میدان شهدا، در جلسه­ ای با حضور مشاور عالی شهردار در امور ستادی و اجرایی و معاون مالی و اقتصادی ، شهردار منطقه دو، مدیر اداره حراست ، سرپرست اداره درآمدهای عمومی، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و سایر کارشناسان، بررسی شد.

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص مصوبات این جلسه، اظهار داشت: با اشاره به درخواست مشارکت با شهرداری از سوی مالکین ملک موقوفه واقع در میدان شهدا مقرر شد، جهت احداث پروژه تجاری اداری به صورت مشارکتی در ابتدای امر با اخذ موافقت سازمان میراث فرهنگی، مستندات لازم تهیه و پس از ارائه نقشه از طرف مالک و تایید آن، عوارض این ملک محاسبه گردد و در نهایت مراحل بعدی روند پیش گرفته شود.

 

Scroll to Top