بررسی و رفع موانع اجرای پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب

در جلسه ای که با حضور ریاست کمیسیون سرمایه گذاری و املاک شورای اسلامی شهر اراک، مشاور عالی شهردار، معاون مالی و اقتصادی، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک به همراه سایر کارشناسان مربوطه برگزار شد، چگونگی رفع موانع ادامه روند اجرایی پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب بررسی گردید.

 

Scroll to Top