بازدید از منطقه نمونه گردشگری تخت سادات کرهرود

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک، ضمن اشاره به اینکه منطقه نمونه گردشگری تخت سادات کرهرود در منطقه­‌ای کوهستانی همراه با دشت وسیع با پوشش گیاهی متنوع همچنین چشمه و نهر آب برای جذب گردشگران مکانی مناسب است، گفت: در صورت ایجاد فضای تفریحی ورزشی عامل نزدیکی و دسترسی آسان با فاصله ۵ کیلومتری به شهر اراک می تواند موجب جذب گردشگر در این محل شود.

وی ادامه داد: این منطقه با مصوبه هیات دولت دردهه هشتاد شمسی، به منطقه نمونه گردشگری تبدیل شده که با پتانسیل اراضی وسیع، مستعد برای ایجاد کاربری های مرتبط با فعالیت های تفریحی و ورزشی است در همین راستا شهرداری با همکاری اداره های منابع طبیعی و میراث فرهنگی بر اساس طرح و نقشه می تواند پروژه منطقه نمونه گردشگری را در اینجا پیاده کند که سازمان سرمایه گذاری در زمینه جذب سرمایه گذار اقدام خواهد نمود.

Scroll to Top