آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک، ضمن اشاره به اینکه منطقه نمونه گردشگری تخت سادات کرهرود در منطقه­‌ای کوهستانی همراه با دشت وسیع با پوشش گیاهی متنوع همچنین چشمه و نهر آب برای جذب گردشگران مکانی مناسب است، گفت: در صورت ایجاد فضای تفریحی ورزشی عامل نزدیکی و دسترسی آسان با فاصله ۵ کیلومتری به شهر اراک می تواند موجب جذب گردشگر در این محل شود.

وی ادامه داد: این منطقه با مصوبه هیات دولت دردهه هشتاد شمسی، به منطقه نمونه گردشگری تبدیل شده که با پتانسیل اراضی وسیع، مستعد برای ایجاد کاربری های مرتبط با فعالیت های تفریحی و ورزشی است در همین راستا شهرداری با همکاری اداره های منابع طبیعی و میراث فرهنگی بر اساس طرح و نقشه می تواند پروژه منطقه نمونه گردشگری را در اینجا پیاده کند که سازمان سرمایه گذاری در زمینه جذب سرمایه گذار اقدام خواهد نمود.