بازدید از محل احداث پروژه ترمینال غدیر

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص پروژه احداث ترمینال مسافربری غدیر، عنوان کرد:هدف از این پروژه ساماندهی مبادی شهر به ویژه در این منطقه (میدان بسیج) است در این طرح ایجاد ساختمان مرکزی جهت استقرار دفاتر شرکت های مسافربری، سرپناه و استراحتگاه موقت برای مسافرین، نمازخانه و سرویس بهداشتی، سکوهای استقرار خودرو و مسافرین در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: طی بازدیدی که به همراه  سرمایه گذار متقاضی شرکت در فراخوان از محل صورت گرفت  ، شرایط اجرای طرح توضیح داده شد ومقرر گردید طرح اولیه پیشنهادی را به این سازمان ارائه نماید.

Scroll to Top