امکان سنجی پروژه بهسازی حسینیه شهدا آرامستان جهت واگذاری به سرمایه گذار

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در ارتباط با پروژه بهسازی حسینیه شهدا آرامستان عنوان کرد: طی بازدید به عمل آمده بهسازی ساختمان ضروری می نماید این در صورتی است که طی هماهنگی های لازم با رییس سازمان ارامستان نقشه و  مواد و مصالح مورد نیاز می بایست تهیه و با تهیه مدل اقتصادی و نحوه مشارکت نسبت به جلب نظر سرمایه گذاران ذی صلاح اقدام خواهد گردید.

 

Scroll to Top