آغازعملیات اجرایی احداث سرویس های بهداشتی سطح شهر

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، خبر داد: پروژه احداث و بهره برداری از سرویس های بهداشتی آغاز به کار کرد.

وی افزود: با توجه به نیاز شهری و به منظور رفاه حال شهروندان احداث سرویس های بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سازمان قرار گرفت که هم اکنون عملیات اجرایی مربوطه در میدان ولی عصر (عج)  به عنوان اولین محل در حال انجام می باشد.

Scroll to Top