کار گروهی مهم ترین عامل به ثمر رسیدن اهداف است

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک:
کار گروهی مهم ترین عامل به ثمر رسیدن اهداف است

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در ارتباط با ایجاد تغییر در روند ارائه خدمات سرمایه گذاری، اظهار کرد: اجرای تقسیم کار بر اساس ساختار سازمانی ، با توجه به توانایی ها و تخصص نیروی انسانی به همراه روحیه هم افزایی در میان پرسنل جهت نیل به اهداف از اهمیت بالایی برخوردار است که می بایست مورد عنایت قرار گیرد. .

وی ادامه داد: نقش آموزش حین خدمت و مراحل به ثمر رسیدن یک ایده و عملیاتی شدن آن تاثیر حائز اهمیتی در عملکرد یک مجموعه دارد ، در همین راستا اولولیت بندی و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف تنها با کار گروهی مجموعه دست یافتنی است.

بوالحسنی عنوان کرد طی یک ماه اخیر احداث بازارچه میوه و تره بار در خیابان جهانگیری و کوی پردیس ۲ به مرحله فراخوان رسیده که به زودی شاهد اجرای این پروژه توسط پیمانکار خصوصی خواهیم بود.

 

شایان ذکر است ابلاغ سرپرست گروه مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان به مهدی معصومی نسب اعطا شد.

Scroll to Top