پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفتاب

این پروژه به متراژ ۲۲۰۰۰ مترمربع در ۸ طبقه با کاربری۴ طبقه تجاری (طبقات ۱-، ۰، ۱، ۲)، ۳طبقه پارکینگ (طبقات ۲-، ۳-، ۴-) و یک طبقه فرهنگی و تفریحی(طبقه ۳) به پیمانکاری شرکت جهادنصر استان مرکزی در دست اجرا می باشد.

Scroll to Top