بررسی نحوه اطلاع رسانی فراخوان های سرمایه گذاری در سامانه ستاد استان

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک ، در ارتباط با شیوه اطلاع رسانی فراخوان های سازمان از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت در استان مرکزی، اظهار داشت: با توجه به اینکه انجام تمام  مناقصات و مزایده ها از مرحله ثبت و انتشار تا بازگشایی و تعیین برنده و عقد قرارداد از طریق الکترونیک و همچنین ارسال، تحویل  و ادامه روند با استفاده از این سامانه صورت می پذیرد ، مراحل و شیوه کار سامانه در این خصوص در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در حال انجام است، این در حالی است که در بخش پروژه های مشارکتی در مدل هایی که هیچ گونه  مبلغی در هنگام فراخوان اعلام نمی گردد نحوه بارگزاری و یا انجام مراحل انتشار فراخوان می بایست مورد بررسی های دقیق تر قرار گیرد و بستر سازی مناسب در این زمینه صورت پذیرد.

در این جلسه در خصوص  شیوه نامه مورد عمل سازمان سرمایه گذاری، انواع روش های مشارکت و شیوه بارگذاری مدل های مشارکت در سامانه تبادل نظر و همفکری اولیه صورت گرفته و مقرر گردید پی گیری های آتی از طریق مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به منظور بستر سازی مناسب و امکان بارگذاری فراخوان های مشارکت صورت پذیرد.

 

Scroll to Top