هم اندیشی با عضو شورای شهر و ناظر شورای سازمان در خصوص برنامه های در دست اجرا

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در ارتباط با جلسه هم اندیشی با پیمان رشیدی عضو شورای شهر و ناظر بر شورای سازمان سرمایه گذاری، اظهار داشت:در این جلسه در خصوص پروژه های در دست اجرای سازمان توضیحات مبسوطی ارائه ودرباره برنامه های آتی تبادل نظر صورت گرفت.

وی عنوان کرد:موتور محرک در یک شهر جذب سرمایه گذار است لذا سازمان سرمایه گذاری به عنوان پیشانی و خط مقدم توسعه همه جانبه شهر است که در همین راستا برای انجام بهتر وظایف دو رکن اساسی مطالعات اقتصادی و بازاریابی و مشارکت رابه طور تخصصی در پیش گرفته شده است.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، متذکر شد: اقدامات این سازمان مانند سایر واحدهای شهرداری در منظر دید عموم شهروندان نیست و برای مشاهده سرانجام فعالیت ها به زمان نیاز است.

وی خاطرنشان کرد:استفاده از پتانسیل شهروندان اراکی مقیم خارج از کشور که توان مالی کافی و انگیزه  دارند در پروژه های سرمایه گذاری شهر اراک ، بسیار کارکرد مثبتی خواهد داشت.

شایان ذکر است تاکید بر تکمیل و تصویب طرح جامع سرمایه گذاری همچنین تسریع روند فراخوان پروژه ها و انعقاد قراردادها از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

 

Scroll to Top