نظارت بر حسن اجرای پروژه احداث سرویس بهداشتی

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در پروژه احداث سرویس بهداشتی در میدان ولیعصر(عج) عنوان کرد: با توجه به اینکه مدل ظاهری این پروژه تحت نظارت این سازمان می بایست اجرا شود لذا پیگیری روند اجرای صیح آن در دستور کار است.

وی ادامه داد: نصب کرکره برقی،  دیوار چینی و نصب انشعابات همچنین اجرای برق کشی، لوله کشی آب سرویس ها و کاشی کاری در حال انجام است.

Scroll to Top