نشست با سرمایه گذاران بخش عمران و ساختمان تبریز

مهاجرانی رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک خبر داد: نشست با سرمایه گذاران بخش عمران و ساختمان تبریز به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر اراک مهاجرانی با اعلام خبر فوق گفت :نشست مشترکی با حضور قاسمی سرپرست شهرداری،خسروانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک،مهاجرانی رئیس سازمان و منصوری زاده مدیر امور مالی شهرداری به میزبانی سرمایه گذاران عمرانی در تبریز برگزار شد. سید فرامرز مهاجرانی رئیس سازمان سرمایه گذاری درباره این نشست افزود:بسته های سرمایه گذاری شهرداری اراک در بخش عمران و توسعه شهری در این جلسه به سرمایه گذاران شرح و به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. مهاجرانی ادامه داد:با عنایت به لزوم توسعه شهر اراک و تاکید شورای اسلامی بر این امر سازمان سرمایه گذاری را بر آن داشت تا با سرمایه گذاران عمده از شهر های مختلف جلساتی را برگزار نماید که اولین جلسه آن با سرمایه گذاران تبریزی بود. وی تاکید کرد:امیدواریم با حمایت سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی بتوان از پتانسیل های بالقوه برای به  معنیت درآوردن پروژه های شهری اراک استفاده نمود.مهاجرانی در پایان گفت:امید است با توسعه روند این نشستها شاهد آبادانی هرچه بیشتر شهر اراک باشیم.
Scroll to Top