نخستین همایش و نمایشگاه ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اراک برگزار می‌شود

#فتوتیتر
مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اراک:
نخستین همایش و نمایشگاه ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اراک برگزار می‌شود
Scroll to Top