مهاجرانی، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک: با حضور سرمایه گذار، از برخی  پارکهای پر مخاطب سطح شهر اراک، جهت اجرای پروژه های تفریحی و گردشگری کودکان بازدید بعمل آمد.

مهاجرانی، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک:
توسط سرپرست سازمان سرمایه گذاری شهرداری اراک و با حضور سرمایه گذار، از برخی  پارکهای پر مخاطب سطح شهر اراک، جهت اجرای پروژه های تفریحی و گردشگری کودکان بازدید بعمل آمد.

🔵به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ‌شهرداری اراک به همراه سرمایه گذار، از برخی پارکهای پر مخاطب سطح شهر اراک جهت اجرای پروژه های تفریحی و گردشگری در شهر اراک، بازدید بعمل آوردند.

🔴در این بازدید سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک با اشاره به اینکه رویکرد نوین مجموعه شهرداری توجه به مبحث مهم سرمایه گذاری و استقبال از سرمایه گذاران جهت توسعه شهری اراک می باشد، به معرفی و ارایه توضیحاتی از مشخصات فنی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری پرداخت.
🔵مهاجرانی تاکید نمود:مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر اراک بر آن هستند، تا با تقویت حوزه سرمایه گذاری و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت با سرمایه گذاران، موجبات اجرای پروژه های شهری از طریق بخش خصوصی که منجر به توسعه شهری، رونق اقتصادی شهر و ایجاد اشتغال می شود، را فراهم آورند.
Scroll to Top