فرصت های سرمایه گذاری در زمینه توسعه شهری سال جاری

سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در زمینه توسعه شهری، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی و هدف گذاری سازمان مبتنی بر نیازهای شهر اراک، پروژه های احداث بازارچه های میادین میوه و تره بار، اجرای طرح بازیافت و پردازش پسماندهای شهری، ایجاد پیاده راه عرضه اغذیه، ساخت مجموعه تفریحی ورزشی، توسعه شبکه فیبرنوری، توسعه و ساماندهی کارگاه بلوک زنی، اجرای سایر فازهای مجموعه مسکونی تجاری و اداری شهید فردین پور ساماندهی ورودی های شهر اراک، به عنوان الویت های سال جاری مد نظر قرارداده شد.

وی تدوین طرح جامع سرمایه گذاری را از اقدامات در دست اجرای سازمان عنوان کرد و افزود: برنامه مدون طبق الگو مناسب و روش های بهینه جهت استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در زمینه های مختلف به ویژه گردشگری بر پایه موقعیت شهر اراک، در دست اجرا است.

مهاجرانی بر ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی در راستای بهره گیری از تحقیقات و ایده های علمی، جهت پیشبرد اهداف سازمان به عنوان شیوه موثر در زمینه سرمایه گذاری تاکید کرد .

Scroll to Top