در راستای بسط و توسعه ظرفیت ها و زیرساخت های گردشگری شهر اراک، صورت گرفت بازدید از خانه حسن پور، قلعه حاج وکیل و موزه صنایع دستی قنبری

در راستای بسط و توسعه ظرفیت ها و زیرساخت های گردشگری شهر اراک، صورت گرفت بازدید از خانه حسن پور، قلعه حاج وکیل و موزه صنایع دستی قنبری

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری حامد آجرلو رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اراک، به همراه نوری مشاور شهردار، مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در راستای بسط و توسعه ظرفیت های گردشگری شهر اراک در زمینه ابنیه تاریخی، از خانه حسن پور، قلعه حاج وکیل و موزه صنایع دستی قنبری بازدید نمودند.لازم به ذکر است، کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اراک در نظر دارد که با توسعه زیرساخت های گردشگری و معرفی و شناساندن این ظرفیت ها به شهروندان اراکی، استعدادهای موجود شهر اراک در حوزه تاریخی و گردشگری را در کشور مطرح و به یک برند تبدیل نماید

.

Scroll to Top