حوزه فرهنگ و هنر

حوزه فرهنگ و هنر

 

۱- تجاری سازی فضاهای فرهنگی موجود در نواحی شهری

۲- تاسیس پردیس های سینمایی و تئاتر و سالن های سینمای مدرن

۳- تاسیس موزه های تخصصی و مدرن

 

Scroll to Top