حضور در دومین کارگاه آموزشی آینده نگری اقتصادی و سرمایه گذاری تبریز

دومین کارگاه آموزشی آینده نگری اقتصادی و سرمایه گذاری در هتل ائل گولی شهر تبریز برگزار شد.

در این کارگاه که مدرس آن دکتر ارشد رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی کرج، بود پیرامون نحوه شکل گیری آینده و رخدادها و روندهای و رفتارها و ریشه های به وجود آورنده آینده آموزه های لازم ارائه شد، همچنین در خصوص احتمالات کاهش درآمد و روش های درآمدزایی تا سال ۱۴۰۴ بین اعضای حاضر در کارگاه گفتگو به عمل آمد.

گفتنی است در ارتباط با افق های پیش رو  سرمایه گذاری از سال ۲۰۲۲ الی ۲۰۳۰ همچنین پیرامون فرصت های آتی توسعه شهرها از طریق سرمایه گذاری  و بازآفرینی شهری دولت جدید ساخت یک میلیون مسکن در بافت های فرسوده و محله ها با هدف بازآفرینی مطالبی ارائه شد.

Scroll to Top