آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص نشست با سرهنگ حسینی رییس پلیس راهور استان مرکزی؛ اظهار داشت: تعاملات و هم اندیشی در راستای اجرای پروژه های مشارکتی بسیار حایز اهمیت است، در همین راستا به صورت ویژه در ارتباط با پروژه هوشمند سازی حمل و نقل شهری و همچنین راهکارهای اجرای طرح های سرمایه گذاری با حداقل تداخل در امورات ترافیکی بررسی و مقرر گردید با هم افزایی بیشتر و استفاده از زیرساخت های موجود در شهر و در مرحله پیش امکان سنجی طرح های مد نظر هم اندیشی و تعاملات مثمر ثمر صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: همکاری های پیشین صورت گرفته از سوی پلیس راهور استان مرکزی و شهرستان اراک در اجرای پروژه های سرمایه گذاری  مشارکتی ستودنی و قابل تقدیر است که ادامه دار خواهد بود .