برگزاری نخستین دوره آموزشی فرصت های سرمایه گذاری ویژه مدیران شهرداری اراک

نخستین دوره آموزشی فرصت های سرمایه گذاری ویژه مدیران شهرداری اراک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک جلسه آموزشی با محوریت آشنایی با روش های نوین سرمایه گذاری با حضور دکتر ندیم،اعضای محترم شورای اسلامی کلانشهر اراک،معاونین و مدیران شهرداری اراک در سالن جلسات شورای اسلامی کلانشهر اراک برگزار شد. در طی روند برگزاری این جلسه در سه کارگاه تخصصی آخرین یافته های سرمایه گذاری توسط دکتر داود ندیم به بحث و گفتگو پرداخته شد،در پایان این نشست آموزشی، دکتر ندیم چهار مدل برای کمیسیون فرهنگی ،سه مدل برای کمیسیون نظارت و یک برنامه یکساله برای کمیسیون سرمایه گذاری ارائه دادند. لازم به ذکر است از دقایق اولیه صبح دکتر ندیم به همراه مهاجرانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و و مشارکت های مردمی شهرداری اراک از محل پروژه های سرمایه گذاری شهید باهنر،بام اراک،تفرجگاه دره گردو ،زمین سه هکتاری جنب نمایشگاه و دهها فرصت دیگر مهیای جذب سرمایه های داخلی و خارجی بازدید به عمل آوردند.
Scroll to Top