برگزاری جلسه مشترک با شرکت سازه رهاورد دنا جهت سرمایه گذاری در پروژه های شهری

برگزاری جلسه مشترک با شرکت سازه رهاورد دنا جهت سرمایه گذاری در پروژه های (پارک جنگلی شهید باهنر،منطقه نمونه گردشگری دره گردو واحداث پیاده راه و سایرپروژه های عمرانی با حضور خسروی معاون امورزیربنایی وحمل ونقل شهری اسفندانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی وکریمی سرپرست مهندسی وایمنی ترافیک شهرداری اراک و کارشناسان سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و لازم به ذکر است که بعد از اتمام جلسه از پروژه های پارک جنگلی شهید باهنر و دره گردو بازدید به عمل آوردند.

Scroll to Top