برگزاری جلسه تودیع و معارفه سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک

طی حکمی از سوی علیرضا بیاتیان سرپرست شهرداری اراک، سید فرامرز مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک شد، در همین راستا از زحمات آتنا بوالحسنی در زمان تصدی این سازمان تقدیر به عمل آمد.

در متن این حکم آمده است به موجب این ابلاغ و با توجه به تجارب ارزشمند جنابعالی، با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، منصوب می گردید. امید است، با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از تجربیات کسب شده همچنین روش های نوین مدیریتی در انجام امور محوله و خدمت به شهر و شهروندان اراکی ، همواره موفق باشید.

Scroll to Top