برگزاری جلسه تودیع ومعارفه مدیراداره حراست سازمان سرمایه گذاری

جلسه تودیع ومعارفه مدیراداره حراست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ، با حضور رییس و کارشناسان اداره حراست  شهرداری، سرپرست سازمان وسایر کارشناسان برگزار شد.

حامد آزاد رییس اداره حراست شهرداری اراک در ارتباط با نقش حراست در پیشبرد و موفقیت یک سازمان اظهار داشت: حراست و مدیریت همچون دو بال پرنده موجب پرواز و رشد یک مجموعه می شود و نقش بسیار کلیدی در خدمات رسانی سازمان به شهروندان و نظارت بر رضایت و تکریم ارباب رجوع دارد.

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی شهرداری اراک ضمن تبریک و خوشامدگویی به جناب آقای روح اله قلعه مدیر اداره حراست سازمان و آرزوی موفقیت برای ایشان از زحمات جناب آقای محمدی مدیر سابق اداره حراست سازمان قدردانی نمود.

 

Scroll to Top