برنامه ها و اولویت های سازمان سرمایه گذاری در سال جاری

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، در خصوص اولویت برنامه های سازمان در سال جاری عنوان کرد: مطالعات و تعاملات مثمر ثمربا مراکز علمی و مطالعاتی فعال و تعامل موثر با شهرداری ها در سطح کشور و بروزرسانی و تعریف بسته های سرمایه گذاری متناسب با شرایط اجتماعی- اقتصادی – زیست محیطی شهر اراک، شناسایی اولویت های سرمایه گذاری، اصلاح ساختار سازمانی و بکارگیری نیروهای انسانی بر اساس چارت تشکیلاتی سازمان و فعال سازی دپارتمان های مربوط به تقویت نیروی انسانی و برگزاری دوره های آموزشی و  وبینارهای مختلف جهت ارتقا کیفیت نیروی انسانی، از مهم ترین اقداماتی است که در جاری انجام خواهد شد.

وی از جمله اقدامات ضروری را  فعال سازی کارگروه ها در تهیه طرح های فنی و اقتصادی پروژه ها حوزه  های: حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی، تجارت وکسب و کار، خدمات شهری و فن آوری اطلاعات همچنین احیا کمیته های فنی جهت رفع مشکلات پروژه های جاری معرفی نمود.

بوالحسنی تاکید کرد:ارتباط با  ارگان های مربوطه در سطوح استانی و ملی  ، اطلاع رسانی و  به روز رسانی سایت سازمان ،اجرای تبلیغات محیطی و فضای مجازی جهت معرفی پروژه ها، فراخوان ها همچنان در دستور کار سازمان خواهد بود.

Scroll to Top