بررسی شرایط احداث پیاده راه عرضه اغذیه در بلوار ورزش

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک از پی گیری و مذاکره با سرمایه گذاران به منظور احداث  پیاده راه عرضه اغذیه خبر داد، وی اذعان داشت که مجموعه شهرداری درصدد اجرای این پروژه است چرا که فضای مناسبی متشکل از غرفه های عرضه غذا، نوشیدنی، کافی شاپ، صنایع دستی و …درمسیر پیاده روی بلوار ورزش ایجاد خواهد شد که شهروندان به راحتی می توانند در حین تفریح از خدمات ارائه شده نیز بهره مند شوند.

بوالحسنی ادامه داد: تعامل با صاحبان این رسته شغلی و دریافت نقطه نظرات ایشان و همچنین بهره گیری از نمونه های موفق اجرا شده در سطح کشور به منظور دریافت نقاط ضعف و قوت و اجرای بهینه پروژه مد نظر و تهیه نقشه ها و براورد های مربوطه مدل اقتصادی و  نهایتا فراخوان جذب سرمایه گذار مراحلی است که در دستور کار این سازمان قرار دارد

Scroll to Top