بازدید میدانی از اراضی شهرداری اراک

بازدید میدانی رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشاور عالی شهردار اراک از اراضی شهرداری

❇️آجرلو رئیس کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اراک به همراه نوری مشاور عالی شهردار و مهاجرانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، از اراضی شهرداری که قابلیت سرمایه گذاری دارند بازدید به عمل آوردند که هدف از این بازدید بررسی موضوعات فنی همچون کاربری اراضی و رفع مشکلات موجود بوده تا با تهیه طرح و نقشه و ایجاد ارزش افزوده بتوان به نحو مطلب از اراضی مورد نظر استفاده کرد.

Scroll to Top