بازدید از پارک شهدای آلومینیوم در راستای امکان سنجی سرمایه گذاری جهت احداث استراحتگاه موقت مسافرین

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک ، در خصوص طرح استراحتگاه بوستان شهدای آلومینیوم ، اظهار داشت:  با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر اراک و تردد مسافرین خصوصا از مرکز به سمت غرب و جنوب کشور، ایجاد مراکزی جهت استقرار مسافرین بین راهی ضروری است.

آتنا بوالحسنی، هدف از بازدید بوستان آلومینیوم را بررسی وضعیت موجود، شناسایی پتانسیل ها و بسترهای مناسب جهت ایجاد و پیش بینی برآورد مالی و تهیه بسته سرمایه گذاری پس از توافق در خصوص نوع مشارکت با شرکت تولید آلومینیوم ایران عنوان کرد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد پیگیری های لازم جهت ارائه نقشه ها و وضعیت موجود و نحوه تفاهم فی مابین شهرداری و شرکت آلومینیوم سازی مد نظر قرار گیرد.

 

Scroll to Top