بازدید از مجموعه تجاری رفاهی اطلس مال

آتنا بوالحسنی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک، هدف از بازدید مجموعه تجاری رفاهی اطلس مال را رفع موانع موجود جهت بهره برداری از هتل اطلس، عنوان کرد و اظهار داشت: این هتل دارای ۶ هزار و ۹۸۰ متر عرصه در هفت طبقه با  ۲۸ اتاق، ۶۵ تخت می باشد که بازدید به منظوربررسی امکانات ایجاد شده پس از پروژه بازسازی مجموعه و شرایط فعلی آن صورت گرفت.

وی افزود: در همین راستا تسهیل روند انجام فراخوان بهره برداری از مجموعه هتل به همراه کافه های مجاور و رستوران  واقع در روف گاردن آن جهت جذب سرمایه گذار و بهره برداری از مجموعه در دست اجرا است.

 

Scroll to Top