بازدید از دفتر مرکز رشد شهرک‌های صنعتی استان مرکزی

در راستای آشنایی بیشتر سازمان سرمایه گذاری و انعقاد تفاهم نامه  توسعه همکاری مجموعه شهرداری با مراکز علمی،  از مرکز رشد پارک علم و فناوری استان در محل ساختمان خدمات کسب و کار شرکت شهرک‌های صنعتی بازدید به عمل آمد.

گفتنی است مرکز رشد تحت مدیریت متخصصین حرفه­ ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه­ های جدید توسط کارآفرینانی که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینه ­های مختلف  که دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری هستند  پشتیبانی می کند.

استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، مراکز علمی ، پژوهشی و بهره برداری از پتانسیل استارتاپ ها در مدیریت شهری جهت ایجاد شهر هوشمند بسیار حائز اهمیت است، از آنجا که این مرکز با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در زمینه هوشمندسازی صنایع ایجاد شده است، می تواند در تسهیل روند فعالیت خدمات شهری بسیار موثر باشد.

در این بازدید اهداف و روند فعالیت دفتر و استارتاپ واقع در آن همچنین حوزه های همکاری با شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

 

Scroll to Top